15 Eylül 2020

Ted-Ed: Metrik Sistem Neden Önemli

Kayda geçmiş insanlık tarihinin büyük bir kısmı süresince bir tahıl tanesinin ağırlığı ve elin uzunluğu kesin değildi ve yerden yere değişmekteydi. Sabit ölçüler artık hayatımızın o kadar vazgeçilemez bir parçası ki insanlık için ne denli bir başarı olduğunu takdir etmekte güçlük çekiyoruz. Matt Anticole metrik sistemin ilginç geçmişinin izlerinin peşinden gitmekte.Dersin tamamını http://ed.ted.com/lessons/why-the-metric-system-matters-matt-anticole adresinde bulabilirsiniz.

11 Eylül 2020

Kurgusal Karakter Grafikleri - Aang

 

Hava büken Aang karakterinin Math Wolfram kullanılarak oluşturulmuş grafiği ve denklemi de parametrik olarak şu şekilde verilmiştir:

20 Ağustos 2020

Kalp Denklemi ve Grafiği

 

Yandaki grafik Google'da Chrome kullanılarak "5 + (-sqrt(1-x^2-(y-abs(x))^2))*cos(30*((1-x^2-(y-abs(x))^2))), x is from -1 to 1, y is from -1 to 1.5, z is from 1 to 6" metninin aranması sonucu elde edilmiştir. Kendiniz de deneyebilirsiniz.

18 Ağustos 2020

Euler Projesi 281. Soru

Pizza Malzemeleri

Size m · n eşit parçaya kesilmiş bir pizza (mükemmel daire) veriliyor ve her dilimde tam olarak bir malzeme olmasını istiyorsunuz.

F(m, n) pizzayı, m farklı malzeme (m ≥ 2) ile, her bir malzemeyi tam olarak n dilimde (n ≥ 1) kullanarak yapabileceğiniz yolların sayısını göstersin. Yansımalar farklı kabul edilirken rotasyonlar farklı kabul edilmemektedir.

Böylece, örneğin, f (2,1) = 1, f (2,2) = f (3,1) = 2 ve f (3,2) = 16.
f (3,2) aşağıda gösterilmiştir:

F (m, n) ≤ 1015 olacak şekilde tüm f (m, n) toplamlarını bulunuz.

2 Ağustos 2020

Fields Madalyası

Matematik branşında bir Nobel ödülü yok. Ancak Nobel ödülü olarak görülen Fields madalyası var. Uluslararası Matematikçiler Birliği tarafından 40 yaşın altındaki 2, 3 ya da 4 matematikçiye 4 senede bir yapılan Uluslararası Matematikçiler Kongresinde verilen ödüldür.

İlki, 1936 yılında Kanadalı matematikçi John Charles Fields'in emriyle verilen bu ödül 1950 yılından itibaren düzenli olarak verilmiştir. Amacı halihazırda dünya çapında önemli makaleler yayınlamış olan genç matematikçilere gerekli kabul ve desteği vermektir. Fields madalyası çoğu kimse tarafından bir matematikçinin ulaşabileceği en yüksek onur olarak görülmektedir. Ayrıca madalya alanlara 15.000 Kanada doları tutarında para ödülü verilmektedir.

19 Temmuz 2020

Dört Çeyrek Daire ve DikdörtgenŞekilde dört çeyrek daire veriliyor. Dıştaki çeyrek çemberin taralı alan oranı kaçtır?

5 Temmuz 2020

Gradyanlar 2

Bazı fonksiyonların grafiklerine büyütme altında bakıldığında düz olmadıkları görülür. Örneğin aşağıdaki şekilde tanımlı |x| fonksiyonu x=0 noktasında düz değildir:

Şekil 4: Farklı büyütmeler altında |x| grafiği

24 Haziran 2020

We. The Revolution

We. The Revolution, Fransız Devrimi'nin kana bulanmış ve paranoyak dünyasında genellikle bir arkadaşınıza düşmandan bahsedemeyceğiniz benzersiz bir sanat stiline sahip eşsiz bir oyundur. Devrim Mahkemesinin bir yargıcı olarak, bir devrim düşmanı olarak giyotine gitmemek için bu hükümleri geçerek, tehlikeli bir siyasi oyun oynayarak elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekecek. Günün sonunda kararlarınla ​​ailenle de yüzleşeceksin ve çoğu zaman bunu farklı bir şekilde görecekler.