2 Haziran 2017

Yaş Problemi

Bekir'in şu anki yaşı, Bekir'in, Sinan'ın şu anki yaşında olduğu zamanki Sinan'ın yaşının iki katıdır.
Bekir, Sinan'ın şu anki yaşındayken, Bekir'in yaşı Sinan'ın yaşının iki katıydı. Yaşlarının toplamı 28 ise şu anki yaşlarını bulunuz.

Cevap: Şu an Bekir b, Sinan s yaşında olsun. Soruya göre b>s. d=b-s olsun. d yıl önce Bekir'in yaşı b-d=s yaşındaydı, Sinan ise s-d=2s-b yaşındaydı. Soruya göre b=2(2s-b) olur. b+s=28 veriliyor. Dolayısıyla bu iki denklemin birlikte çözümünden s=12, b=16 bulunur.