28 Nisan 2018

8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Örnek Soruları

8. sınıf sonunda liselere (Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Lisesi ve Proje Temelli Liseler) geçiş için yapılacak sınav, Haziran 2018 de gerçekleştirilecektir.

“Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile iki oturumda gerçekleştirilecek bu sınav, 75+60 = 135 dakika sürecektir. Sınavda 90 adet çoktan seçmeli soru yer alacaktır. Soruların derslere göre dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.

SÖZEL BÖLÜM (75 dakika)
SAYISAL BÖLÜM (60 dakika)
Türkçe
20
Matematik
20
T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
10
Fen Bilimleri
20
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
10


Yabancı Dil
10


TOPLAM
50
TOPLAM
40

Eğitim sistemimizde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek liselere geçiş sınavı, 8.sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacaktır. (MEB Duyurusu)

SAYISAL örnek sorular için tıklayınız.

SÖZEL örnek sorular için tıklayınız.