9 Haziran 2018

Uçak Tasarımı

Havanın (ve suyun) akışı yüz yıldan fazla bir süredir incelenmiştir, ancak matematikçiler aerodinamiğin önemli bir parçası olan karmaşık türbülans fenomenini son zamanlarda anlamaya başlamıştır. Matematik ve modern bilgisayarlar sayesinde rüzgar tünelleri artık havacılık tasarımında nadiren kullanılmaktadır. Navier-Stokes denklemleri sıvı akışını tanımlar, ancak bu kısmi diferansiyel denklemlerin kesin bir çözümü yoktur.

Akışkan akışı ne kadar hızlı olursa denklemlerdeki doğrusal olmayan terim sayısı o kadar artar, bu da denklemler için sayısal çözümler üretmenin zorluğunu artırır. Dolayısıyla uçakları etkileyen türbülansın, günümüzün süper bilgisayarlarının hesaplama gücüne rağmen anlaşılması zordur. Teorideki ilerlemeler, mevcut teknolojinin problemi çözebilmeleri için gereklidir. Matematikçiler şu an türbülansı açıklamaya çalışan iki hipotezi, Richardson ve Kolmogorov yasalarını doğrulamaktadır.

Ana sayfası: https://www.ams.org/publicoutreach/mathmoments/browsemoments?cat=all