12 Kasım 2018

Origami: Piramit

Origamide yüksekliğine bağlı olarak farklı piramit çeşitleri var. Tepe açısı arttıkça piramidin yüksekliği azalır. Burada yüksekliği az olan bir piramit gösterilecektir. Daha sonraki yazıda da yüksekliği fazla olan bir piramit yapılacak.

Yapacağımız piramit ve açık şekli:
Kare bir kağıtla başlıyoruz. 1 de gösterildiği gibi sağdan orta yerden katlayarak bir iz oluşturuyoruz. Ardından 2 de belirtilen köşeyi bu noktaya getirerek katlıyor ve açıyoruz.
Sonra 4 te gösterilen köşeyi son oluşturulan iz üzerine gelecek şekilde sadece sağ kenardan katlayıp yine açıyoruz. Oluşan yeni izin sağ kenar üzerindeki referans noktasından kağıdı içe doğru katlayıp açıyoruz (5). Şekil 6 da ise belirtilen köşeyi belirtilen orta iz üzerine, diğer uç noktada diğer köşede olacak şekilde katlayıp açıyoruz (Katlamaları sadece kesik çizgili olarak belirtilen yerlerde uygulayın, diğer yerlerde iz oluşmasına gerek yok).

Son oluşturulan izin sağ kenar üzerindeki referans noktası belirtilen köşeye gelecek şekilde kağıdı uçlarından izler oluşturarak katlayıp açın (7). 8 de ki gibi orta noktayı belirleyin ve 9 daki gibi köşeleri bu noktadan 7 de belirlenen noktalara kadar katlayın.
Böylece tepe açısını belirlemiş olduk (a açısı yaklaşık 36 derece). 10 da ise tepe noktasını orta çizgiye şekildeki gibi getirin. 11 de belirtilen iz boyunca katlayıp açın ve 12 de belirtilen kanadı da açın.
10-12 deki işlemleri diğer yanda tekrarlayarak kesik çizgili izi oluşturun (13). 14 te tepe noktasını belirtilen nokta üzerine gelecek şekilde katlayıp açın. 15 te yine kesik çizgiyle belirtilen izin oluşması için katlayıp açın.
16 daki izleri oluşturmak üzere çizgileri yerlerden katlayıp açın. 17 deki kanatçıkları da açın. Ardından 18 deki gibi tekrar katlayıp açın ve kağıdı ters çevirin.
Son olarak 19 daki noktaları birleştirip açarak çizgili katlama izlerini oluşturun ve kağıdı tekrar ters yüz edin. Bu aşamada kağıdı üç boyutlu hale getireceğiz. 20 de belirtilen noktaları ve izleri oklar yönünde içe doğru bükün. 20 deki işlemin aynısını sağ tarafta da tekrarlayın (21).
22 de tepe noktasını yukarı doğru kabartıp, okla belirtilen noktaları izden içe doğru katlayarak üst üste getirin. 23 de alt tarafı düzleştirin ve 24 te belirtilen kesik izden kanadı arkaya doğru katlayıp açın.
Son olarak 25 te gösterilen kanadı cebe doğru sokun.