2 Aralık 2018

Kalp Deneyleri

Gerçek insan kalbiyle deney yapmak mümkün değildir, fakat insan kalbinin doğru matematiksel modelleriyle deney yapma, onun karmaşık süreçlerini anlamada yeni bir çığır açmıştır. Matematik ve bilgisayar, laboratuvarlarda yıllarca yapılan deneylerinin yerini alabilir. Örneğin matematik sayesinde kazanılan anlayış, yapay kapakçıkların tasarımını ve uygulamasını büyük ölçüde hızlandırır.

Hooke Kanunu'na dayanan denklemler, kas liflerini farklı esnekliklere sahip kapalı eğriler olarak temsil ederek kalbin geometrisini modeller. Tüm sıvı akışlarını açıklayan Navier-Stokes denklemleri, kalbin içindeki ve etrafındaki kan akışını modeller. Bununla birlikte kalbin şeklinin sürekli değişmesi gerçeği, denklemlerin çözülmesini genelde zorlaştırır ve denklem için kesin bir çözüm bulunamayabilir. Bu durumlarda ise yaklaşık çözümler bilgisayar tarafından üretilmektedir.

Ana sayfa: http://www.ams.org/publicoutreach/mathmoments/browsemoments?cat=all