14 Nisan 2019

Beyin Haritalama


Matematik, beynin belirli fonksiyonlara karşılık gelen kısımlarının tam olarak nasıl tanımlanacağını anlamak için kullanılır. Mevcut araştırmalarda, dünyayı haritaya dönüştürmeye benzer şekilde üç boyutlu beynimizi iki boyutta haritalandırmayı içerir. Bununla birlikte beyin yüzeyindeki birçok yarık ve kıvrım yüzünden beyinlerimizi haritalamak, dünyayı haritaya dönüştürmekten daha karmaşıktır.

Beynin farklı derinliklerdeki noktaları, geleneksel bir görüntüde yakın görünebilir. Böyle noktaları ayırt eden beyin haritaları geliştirmek için araştırmacılar, hiperbolik ve küresel geometri de dahil olmak üzere topoloji ve geometri kullanırlar. Beyin ile noktalar arasındaki açılarını bozmayan düz haritası arasındaki eşleştirmeler olan konformal dönüşümler, beynin doğru gösterimleri için özellikle önemlidir. Dünya haritasının navigasyona yardımcı olduğu gibi, konformal dönüşümler de araştırmacılara beyni anlama arayışlarında rehberlik eder.
Ana sayfa: http://www.ams.org/publicoutreach/mathmoments/browsemoments?cat=all