25 Nisan 2019

Gözle Kimlik Tanımlama


İris tanıma, PIN numarası olmayan bir dünyada yaşamamıza olanak tanıyabilir - kendimizi sadece ATM'ye bakarak tanımlayabiliriz. İris tanıma ile tanımlama, desen tanıma, dalgacıklar ve istatistik alanlarına dayanır. İlk iki alan, irisinizdeki desenleri 0'lar ve 1'lerden oluşan bir diziye çevirmek için kullanılırken istatistik, taranan irisin sizin olduğunu belirler. İkizler arasında bile iris düzenlerindeki muazzam değişkenlikler sayesinde iris, tanımlama için kullanılan güzel bir fiziksel özelliktir. Bu değişkenlik, taranmış irise ait kodun, depolanmış bir kodla bitlerin en az üçte ikisinde eşleşmesi durumunda doğru bir tanımlama yapılmasını garanti eder. Ayrıca göz ve iris, şekilleri ve yerleşimleri nedeniyle tarayıcı tarafından bulunması kolaydır. İris bulunduktan sonra irisin örneklenen kısmının modelini iki bit'e çevirmek için dalgacıklar kullanılır. Bu bitler, irisin bu kısmı ile belirli dalgacıklar arasındaki uzlaşmayı gösterir. İrisin tamamı yaklaşık 2000 bit olarak kodlanır. Bu bit kalıbı ile veri tabanındaki binlerce iris kodundan biri arasında göreceli bir eşleşme bulunması tanımlamayı tamamlar. Bu karşılaştırma paralel olarak yapılır, böylece tüm süreç göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşir.
Ana sayfa: http://www.ams.org/publicoutreach/mathmoments/browsemoments?cat=all