25 Mayıs 2019

Euler Projesi 266. Soru

Sözde Karekök

12 sayısının bölenleri: 1,2,3,4,6 ve 12.
12'nin karekökünü geçmeyen en büyük böleni 3.
Bir n sayısının karekökünü geçmeyen en büyük bölenine, bu sayının sözde karekökü (PSR) diyelim.
Bu durumda PSR(3102)=47 olduğu görülebilir.

190'dan küçük asal sayıların çarpımı p olsun.
PSR(p) mod 1016 kaçtır?

Cevap: 1096883702440585