10 Eylül 2019

Euler Projesi 272. Soru

Modüler Küpler, kısım 2

Bir pozitif n sayısı için $1<x<n$ ve $x^3\equiv 1$ mod n olmak üzere x tam sayılarının sayısı C(n) ile tanımlansın.

n=91 iken x için 8 olası değer mevcut:  9, 16, 22, 29, 53, 74, 79, 81.
Yani, C(91)=8.

C(n)=242 olan tüm $n\leq 10^{11}$ pozitif sayılarının toplamını bulunuz.
Cevap: 8495585919506151122