20 Ağustos 2020

Kalp Denklemi ve Grafiği

 

Yandaki grafik Google'da Chrome kullanılarak "5 + (-sqrt(1-x^2-(y-abs(x))^2))*cos(30*((1-x^2-(y-abs(x))^2))), x is from -1 to 1, y is from -1 to 1.5, z is from 1 to 6" metninin aranması sonucu elde edilmiştir. Kendiniz de deneyebilirsiniz.