26 Eylül 2020

Euler Projesi 282. Soru

Ackermann fonksiyonu

Negatif olmayan m, n tamsayıları için Ackermann fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanır:
A ( m , n ) = { n + 1  if  m = 0 A ( m 1 , 1 )  if  m > 0  and  n = 0 A ( m 1 , A ( m , n 1 ) )  if  m > 0  and  n > 0 

Örneğin $A(1,0)=2, A(2,2)=7$ ve $A(3,4)=125$. 

 $\sum_{n=0}^{6}A(n,n)$ değerini bulup cevabı mod 148 olarak veriniz. Cevap: 1098988351