30 Mart 2017

Matematiksel Hazine: James A. Garfield'ın Pisagor Teoremi İspatı

James A. Garfield ABD'nin 20. başkanıdır. Yüzlerce ispatına ek olarak Pisagor teoremine orijinal bir ispat yapmıştır. Garfield ispatını 1876 yılında bir kongre üyesi ile birlikte yapmıştır. Çoğu orta seviye öğrencinin anlamakta zorlandığı ispatta verilen şekil bir köprüyü anımsattığından "Ahmaklar Köprüsü" olarak bilinir.

Garfield'ın Pisagor Teoremi ispatı tabanları a ve b birim ve yüksekliği a+b birim olan bir yamuk şeklini içeriyor. Yamuğun alanına farklı iki şekilde yaklaşarak bunların eşitliğini kullanmıştır: